حضرت علی (ع) مظهر صفات جمال و جلال خداوند است
50 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) اردیبهشت 1379 - شماره 4 )(2 صفحه - از 24 تا 25)
تعداد شرکت کننده : 0